۱۳۸۸ اردیبهشت ۱, سه‌شنبه

سکه‌های دوران اشکانی

تیرداد اول ، اشک دوم

ارشك ، اشك اول اشكاني

اردوان دوم ، اشک هشتم فرهاد دوم ، اشک هفتم اردوان اول ، اشک سوم

مهرداد اول ، اشک ششم

سنتروک ، اشک دهم

فرهاد پنجم یا فرهادک، اشک پانزدهم فرهاد سوم اشک یازدهم

ارد اول ، اشک سیزدهم

گودرز اشک بیستم اردوان سوم اشک هجدهم ونن اول اشک هفدهم

وردان ، اشک نوزدهم

وردان ، اشک نوزدهم

بلاش اول ، اشک بیست و دوم

خسرو ، اشک بیست وچهارم

بلاش چهارم ، اشک بیست وهفتم

اردوان پنجم ، اشک بیست و نهم

هیچ نظری موجود نیست: